Felhasználói értékelések és visszajelzések szerződési feltételeiJelen Szerződési Feltételek a L'OREAL Magyarország Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 68-84. ; cégjegyzékszám: 01-09-268100 ; adószám: 10885633-2-44; a továbbiaknan: „L’OREAL”) által az Aktív Kozmetikumok üzletágának (a továbbiakban: „ACD”) weboldala https://www.larocheposay.hu/  (a továbbiakban: „Honlap”) által kínált Megrendelői értékelések és visszajelzések szolgáltatásának („CRR Szolgáltatás”) használatát szabályozzák. Amennyiben Ön a L'OREAL vagy kapcsolt vállalkozásának alkalmazottja, nem használhatja a CRR szolgáltatást.


I. Általános feltételek 
Egy visszajelzés közzétételével a Honlapon Ön kijelenti és szavatolja, hogy:

• visszajelzése megfelel a Honlap Felhasználási Feltételeinek, valamint az itt szereplő feltételeknek;
• Ön a visszajelzés szerzője, és nem lopja el egy másik személy személyazonosságát, továbbá nem használ hamis e-mail címet vagy más módon nem ad meg félrevezető adatokat az Ön által szolgáltatott visszajelzés eredetével kapcsolatban;
• visszajelzése Öntől származó eredeti munka, és nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonhoz fűződő jogait;
• az Ön által posztolt minden tartalom a valóságnak megfelelő és pontos, használta vagy megvásárolta a terméket.

Fentieken túl Ön elfogadja és szavatolja, hogy nem nyújt be semmilyen olyan tartalmat:

• amely azonosítja Önt a többi fogyasztó felé (ezért kérjük, ne a teljes nevét használja, hanem csak a keresztnevét vagy a „becenevét”);
• amely L'OREAL versenytársairól vagy azok termékeiről (nevezetesen egészségvédelmi és szépségápolási termékeket előállító más gyártókról és/vagy forgalmazókról és/vagy kiskereskedőkről) szóló információt tartalmaz (beleértve az árképzési információt is);
• amely nem kapcsolódik a Honlapon felsorolt termékek értékeléséhez;
• amelyért Ön kompenzációs vagy pénzbeli előnyt kap bármely harmadik féltől, vagy amely reklámozásként vagy vásárlásra ösztönzőként értelmezhető (amibe beletartozik bármely olyan tartalom is, amely üzleti lehetőségtől eltérít [L'OREAL -től);
• amely olyan információt tartalmaz, amelyben hivatkozás szerepel más weboldalakra, URL címekre, e-mail-címekre, kapcsolattartási információkra vagy telefonszámokra;
• amely bármely tényleges vírust vagy egyéb, a számítógépes programokat vagy fájlokat károsító, vagy működésüket potenciálisan megszakító számítógépes vírusok vagy programok és fájlok létrehozására vonatkozó iránymutatásokat tartalmaz.

A L'OREAL fenntartja magának a jogot arra, hogy korlátozza, vagy felfüggessze bármely olyan felhasználó hozzáférését, aki megszegi a Felhasználási Feltételeket, valamint megtagadja bármely olyan észrevétel posztolását, megváltoztatását, szerkesztését, illetve törlését, amelyet a L'OREAL saját mérlegelési jogkörében úgy ítél meg, hogy a Szerződési Feltételekkel ellentétes. Fenntartja magának a jogot továbbá arra, hogy ne tegyen közzé:
• duplikált tartalmat;
• üres visszajelzéseket;
• nem magyar nyelven írt visszajelzést;
• bármilyen érthetetlen tartalmat (így például olyan tartalmat, amely véletlenszerűen kiválasztott karaktereket és jelentést nem hordozó szókapcsolatokat tartalmaz).

A L'OREAL nem tudja garantálni, hogy Ön szerkeszteni vagy törölni tudja majd az Ön által benyújtott bármely felhasználói tartalmat. A közzétételt megelőzően minden értékelést és visszajelzést felülvizsgálunk annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen a jelen Felhasználási Feltételeknek. Az értékeléseket és az írásos visszajelzéseket általában 1 hónapon belül tesszük közzé.

II. Személyes adatok 
Értékelése és visszajelzése kapcsán e-mail címének elküldésével elfogadja, hogy a L’OREAL és harmadik fél szolgáltatói az Ön e-mail címét felhasználhatják arra, hogy felvegyék Önnel a kapcsolatot visszajelzése kapcsán, és, amennyiben ehhez hozzájárult, kereskedelmi kutatás céljából.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat itt.

III. Szellemi tulajdon
Bármely visszajelzése közzétételével Ön jogdíjmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, az egész világon érvényes, valamint szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan a magyar/francia és külföldi jogszabályokban, illetve a nemzetközi egyezményekben (és a hozzájuk tartozó kiegészítő vagy módosító jogszabályokban) meghatározott oltalmi időszak időtartamára jogosultságot biztosít L’OREAL-nak, az adott tartalom felhasználására, többszörösítésére, átdolgozására, módosítására, szerkesztésére, lefordítására, terjesztésére, származékos művek létrehozására, más művekbe történő foglalásra, terjesztésére és más módon történő hasznosítására és/vagy az adott tartalom bármely formában, hordozón vagy technológiával való megjelenítésére. Ezennel tudomásul veszi, hogy a L’OREAL lefordíthatja és közzé teheti visszajelzését a L’OREAL honlapjain, a közösségi média oldalain, a Facebook, a TikTok, a YouTube és a Google kereső szalaghirdetésein. Tájékoztatjuk Önt, hogy bármely ilyen kiírás tartalmazhatja azt a nevet (vagy becenevet, ahogy azt a fentiekben ajánlottunk), amelyet visszajelzése közzétételéhez használt.

IV. Kapcsolattartási adatok
Ha bármilyen L’OREAL termékkel és annak alkalmazásával kapcsolatban bármilyen aggálya vagy panasza van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mailcímen: [email protected] . A L’OREAL fenntartja a jogot, hogy visszajelzését a partner viszonteladónak küldje ahelyett, hogy közzétenné, amennyiben úgy ítéli meg, hogy visszajelzését így több sikerrel kezelnék.